• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Dodatek č. 5 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Dne 4. 11. 2019 byl předsedou OS ECHO JUDr. Zdeněkem Černým MBA a prezidentem SCHP ČR Ing. Petrem Cingrem podepsán Dodatek č. 5 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze ... více

Prohlášení OS ECHO a OS UNIOS k projektu Sunrise

Dne 7. 1. 2019 bylo předsedou odborového svazu ECHO JUDr. Zdeňkem Černým, MBA. a předsedou OS UNIOS Karlem Sladkovským, podepsáno společné prohlášení těchto odborových svazů v působnosti ČMKOS, k projektu Sunrise, který se zabývá plánovaným spojením společnosti E.ON a ... více

Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Dne 17. 12. 2018 budou podepisovat předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Lovosicích Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, ... více

P E T I C E základních organizací Odborového svazu ECHO proti pokusům Odborového svazu KOVO a jeho organizačních jednotek narušovat kolektivní vyjednávání základních organizací OS ECHO ve společnosti DEZA, a.s.,

P E T I C E základních organizací Odborového svazu ECHO  proti pokusům Odborového svazu KOVO a jeho organizačních jednotek narušovat kolektivní vyjednávání základních organizací OS ECHO ve společnosti DEZA, a.s., a v ostatních chemických firmách My, níže uvedené ... více

Stanovisko OS ECHO k situaci ve společnosti DEZA,a.s.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vedení OS ECHO zasílá Stanovisko k situaci ve společnosti DEZA, a.s. při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy na rok 2018. Stanovisko OS ECHO k situaci ve společnosti Deza, a.s._ Jiří Vrablec místopředseda OS ECHO sekce ... více

Kolektivní vyjednávání v DEZA, a.s.

Dne 31. 5. 2018 se sešli zástupci ZO OS ECHO při DEZA, a.s. a Odborového svazu ECHO se zaměstnanci a vedením společnosti DEZA, a.s. V průběhu jednání byla účastníky kolektivního vyjednávání uzavřena podniková kolektivní smlouva na rok 2018, do které byly ve vzájemné shodě ... více

Odborový svaz ECHO čeká 3. Sjezd OS ECHO

Ve dnech 23. - 24. května 2018 se v Hotelu Olšanka sejdou delegáti 3. Sjezdu OS ECHO, v rámci kterého budou hodnotit uplynulé funkční období a současně zvolí své vedení na období 2018 - 2023. V rámci slavnostního zahájení se předpokládá vystoupení významných hostů, ... více

Mimořádná tragická událost v Kralupech nad Vltavou

Ve čtvrtek 22. března 2018 došlo v dopoledních hodinách k tragické události – výbuchu skladovací nádrže na silničním terminálu v Kralupech nad Vltavou. Při výbuchu bohužel došlo k úmrtí 6 pracovníků dodavatelských firem, kteří v místě vykonávali práce spojené ... více

Mladý chemik

Pátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků se stal Vojtěch Kříž ze ZŠ a MŠ Písek. Závěrečná TZ celostátní finále ... více

Odbory v Mitasu vybojovaly zaměstnancům vyšší mzdy

Připravuje se podpis dvouleté kolektivní smlouvy Zaměstnanci gumárenského podniku Mitas dostanou přidáno. Předběžně se na tom dohodli s vedením švédské skupiny Trelleborg, které Mitas patří. Vedení gumárenského podniku Mitas uzavřelo se zástupci pražských a zlínských ... více

Další setkání mladých v působnosti OS ECHO.

Ve dnech 23.-24.3.2017 se v hotelu Olšanka v Praze uskutečnil další seminář určený pro mladé odboráře v působnosti OS ECHO, tentokrát pod názvem „GENERAČNÍ OBMĚNA VE VAZBĚ NA VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU - OČIMA MLADÝCH,“ který navazuje na zahájenou činnost ... více

Regionální setkání předsedů ZO OS ECHO zahájeny.

Dne 16. března se v Hotelu Malý pivovar, v Českých Budějovicích, uskutečnilo první setkání předsedů základních odborových organizací v působnosti Odborového svazu ECHO v roce 2017. Jedním z bodů programu jednání byla příprava 13. Konference OS ECHO, která se bude konat 25. ... více

2. sjezd industriall evropských odborových svazů

2. sjezd industriAll evropských odborových svazů se konal v Madridu ve dnech 7. – 9. červen 2016. Sjezdu se zúčastnilo více než 750 delegátů národních odborových svazů z 38 zemí Evropy a speciální hosté z Evropy. Ve středu dne 8.6.2016 sjezd zvolil nový tým vedení ... více

OS ECHO pokračuje v práci s mladými odboráři.

Mladí odboráři OS ECHO se ve dnech 18. - 19. března 2016, za účasti místopředsedkyně ČMKOS paní Rady Sokolové a místopředsedů OS ECHO, sešli v pražském hotelu Olšanka na svém druhém setkání. Součástí programu jednání byla volba vedení Komise mladých při OS ECHO a ... více

Probíhají regionální setkání předsedů ZO.

Stejně jako v letech minulých, tak i v roce letošním jsou na pořadu tzv. regionální setkání předsedů ZO s vedením odborového svazu, kde hlavním tématem je příprava konference OS, která je nejvyšším orgánem v období mezi sjezdy svazu.  V letošním roce došlo k jedné ... více

Projekt „Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR“

Projekt "Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR" - jeden z výsledků spolupráce zástupce zaměstnavatelů v chemickém průmyslu - Svaz chemického průmyslu ČR a zástupce zaměstnanců - Odborový svaz ECHO. Projekt si klade za cíl vzdělávat zástupce zaměstnavatelů a ... více

Seminář předsedů základních organizací OS ECHO

v rámci projektu „Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR,“ který je zajišťován OS ECHO a Svazem chemického průmyslu ČR, pořádá Odborový svaz ECHO, pro předsedy a ostatní funkcionáře ZO OS ECHO seminář s názvem „KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ DIALOG ... více

VI. Sjezd ECHOZ Slovensko

Předseda svazu JUDr. Zdeněk Černý, MBA pozdravil účastníky VI. sjezdu Energeticko - chemického odborového svazu - ECHOZ, který se konal ve dnech 19. - 20.11.2014 na Štrbském Plese. Na období 2015 - 2019 byli zvolení: předseda Bc. Juraj Blahák, místopředseda pro energetickou ... více