• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

63. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 20.12. 2022 se uskutečnilo 63. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání. SR Nadace vzala na vědomí informace o hospodaření Nadace v období od 1.1.2022 do 30.11.2022. Blíže byly uvedeny údaje na straně ... více