• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Projekt „Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR“

Projekt „Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR“ – jeden z výsledků spolupráce zástupce zaměstnavatelů v chemickém průmyslu – Svaz chemického průmyslu ČR a zástupce zaměstnanců – Odborový svaz ECHO.
Projekt si klade za cíl vzdělávat zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců sdružených v SCHP ČR spolu s OS ECHO v kolektivním vyjednávání s ohledem na uzavírání kolektivních smluv v podnicích a kolektivních smluv vyššího stupně v daném odvětví.
Číslo projektu CZ.1.04/1.1.01/B9.00011.  Realizace projektu: 20.12.213 – 30.6.2015.
Více informací na webových stránkách projektu: www.socdial.cz
evropsky_socialni_fond