• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Výkonný výbor IndustriAll Europe 24.-25.5.2022

Výkonný výbor IndustriAll Europe se konal ve dnech 24.-25.5.2022 v švédském Stockholmu a  měl tu čest přivítat na svém zasedání dne 24. května 2022 švédského ministra průmyslu Karla-Pettera Thorwaldssona a Rogera Mörtvika, státního tajemníka ministra pro zaměstnanost a ... více

Mimořádný výkonný výbor industriAll 17.3.2022

MIMOŘÁDNÝ VÝKONNÝ VÝBOR INDUSTRIALL Online, 17. března 2022 Členové výkonného výboru poskytli 21 národních zpráv o krizi vyplývající z ruské invaze a války na Ukrajině. Všichni členové výkonného výboru odsuzují brutální agresi a požadují okamžité zastavení ... více

industriAll Europe online Kongres 1.-2.6.2021

Ve dnech 1.-2. června 2021 uspořádala industriAll Europe svůj první online Kongres. Zúčastnilo se 350 delegátů a sledovalo ho mnoho hostů a pozorovatelů v přímém přenosu. Tento Kongres znamená začátek příštího čtyřletého mandátu pro industriAll Europe. Konal se za ... více

IndustriAll kampaň „Together at Work“ zahájení

Kampaň IndustriAll ke kolektivnímu vyjednávání Kampaň byla oficiálně zahájena v Bruselu dne 26. září 2019. Posílení kolektivního vyjednávání je klíčovou součástí boje za vyšší plat a lepší pracovní podmínky. Během uplynulých desetiletí bylo kolektivní ... více

EPSU – spolupracujeme

EPSU je Evropská federace odborových svazů veřejných služeb. Je to největší federace EOK (Evropská Odborová Konfederace) s více než 8 milióny pracovníků ve veřejných služeb z více 265 odborových svazů; EPSU organizuje pracovníky v oblasti energetiky, vodního a odpadového ... více

IndustriALL Europe – spolupracujeme

IndustriAll Europe byla ustanovena na slučovacím sjezdu dne 15. května 2012 v Bruselu, který sloučil evropské federace EMF (kovo), EMCEF (chemie, energetika a hornictví) a ETUF-TCL (textil). Nová evropská federace má 230 členských organizací s 7,1 miliony členů. Českou republiku v ... více