• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

IndustriAll kampaň „Together at Work“ zahájení

Kampaň IndustriAll ke kolektivnímu vyjednávání Kampaň byla oficiálně zahájena v Bruselu dne 26. září 2019. Posílení kolektivního vyjednávání je klíčovou součástí boje za vyšší plat a lepší pracovní podmínky. Během uplynulých desetiletí bylo kolektivní ... více

EPSU – spolupracujeme

EPSU je Evropská federace odborových svazů veřejných služeb. Je to největší federace EOK (Evropská Odborová Konfederace) s více než 8 milióny pracovníků ve veřejných služeb z více 265 odborových svazů; EPSU organizuje pracovníky v oblasti energetiky, vodního a odpadového ... více

IndustriALL Europe – spolupracujeme

IndustriAll Europe byla ustanovena na slučovacím sjezdu dne 15. května 2012 v Bruselu, který sloučil evropské federace EMF (kovo), EMCEF (chemie, energetika a hornictví) a ETUF-TCL (textil). Nová evropská federace má 230 členských organizací s 7,1 miliony členů. Českou republiku v ... více