• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Program pomoci členům odborových organizací postiženým živelnou událostí

Pokud jste členem odborových organizací, sdružených v OS ECHO a postihla Vás živelná událost, máme pro Vás připravený program pomoci.

V případě potřeby pomoci prostudujte tento dokument, vyplňte přiloženou žádost a doručte nám ji na adresu Nadace solidarity.

Pokud chcete přispět do Nadace solidarity, vyplňte darovací smlouvu v tomto dokumentu a zašlete nám ji na adresu Nadace solidarity.

Adresa:
NADACE SOLIDARITY,
nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3- Žižkov
IČ: 25 68 03 66