• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Další setkání mladých v působnosti OS ECHO.

Ve dnech 23.-24.3.2017 se v hotelu Olšanka v Praze uskutečnil další seminář určený pro mladé odboráře v působnosti OS ECHO, tentokrát pod názvem „GENERAČNÍ OBMĚNA VE VAZBĚ NA VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU – OČIMA MLADÝCH,“ který navazuje na zahájenou činnost v předchozích letech.
V rámci setkání místopředsedové obou sekcí informovali o vývoji a výsledcích kolektivního vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně v odvětvích energetického a chemického průmyslu a o aktuálních otázkách souvisejících s činností OS ECHO.
Součástí programu byl seminář na téma „Zvládání zátěžových situací v rámci sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání“ v podání PhDr. Miroslava Hrubého, poradce a lektora v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje.
Setkání, kterého se účastnilo 26 účastníků, napříč odborovým svazem ECHO, se neslo v duchu potřeby zlepšení dosavadní komunikace této skupiny a zlepšení vlastní sebeprezentace a sdílení informací z prostředí odborových organizací. Ze strany vedení OS ECHO byli účastníci vyzváni k účasti svého zástupce na 13. Konferenci OS ECHO, která se bude konat dne 25. dubna v hotelu Olšanka a přednesení zprávy o své činnosti, delegátům konference.
V závěru setkání účastníci pověřili p. Jana Tůmu, jako svého nového představitele komise mladých a odpovědného za komunikaci mezi touto skupinou a vedením OS ECHO.

Karel Klusák a Jiří Vrablec,
místopředsedové OS ECHO

IMG_0897 IMG_0894 IMG_0889 2 IMG_0366 IMG_0365 IMG_0364 IMG_0363 IMG_0362 IMG_0361 IMG_0360 IMG_0359