• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

OS ECHO pokračuje v práci s mladými odboráři.

Mladí odboráři OS ECHO se ve dnech 18. – 19. března 2016, za účasti místopředsedkyně ČMKOS paní Rady Sokolové a místopředsedů OS ECHO, sešli v pražském hotelu Olšanka na svém druhém setkání. Součástí programu jednání byla volba vedení Komise mladých při OS ECHO a stanovení rámcového programu. Současně byli jmenování zástupci do Rady mladých ČMKOS a účastníci Odborové akademie ČMKOS. Předsedou komise byl zvolen Milan Lučan a místopředsedy Martina Krsičková a Jan Tůma. OS ECHO v Radě mladých ČMKOS budou zastupovat Milan Lučan a Jan Tůma.

Karel Kusák
místopředseda OS ECHO

Jednání za účasti místopředsedkyně ČKMOS

Jednání za účasti místopředsedkyně ČKMOS

IMG_1103

Vedení mladých OS ECHO

Vedení mladých OS ECHO