• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Setkání mladých OS ECHO se uskuteční ve dnech 18. – 19. března 2016

Na 18. – 19. března 2016 je naplánováno další setkání mladých v působnosti OS ECHO, které naváže na úvodní jednání ze závěru roku 2015. Cílem setkání je volba vedení komise mladých OS ECHO a stanovení plánu činnosti pro nejbližší odbobí, včetně zapojení do činnosti Rady mladých ČMKOS.

Bližší informace a program jednání bude zveřejněn následně.

Karel Klusák a Jiří Vrablec,
místopředsedové OS ECHO