• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Odborový svaz ECHO čeká 3. Sjezd OS ECHO

Ve dnech 23. – 24. května 2018 se v Hotelu Olšanka sejdou delegáti 3. Sjezdu OS ECHO, v rámci kterého budou hodnotit uplynulé funkční období a současně zvolí své vedení na období 2018 – 2023.
V rámci slavnostního zahájení se předpokládá vystoupení významných hostů, kterými budou premiér a předseda Vlády ČR Ing. Andrej Babiš, prezident Svazu Chemického Průmyslu ČR Ing. Petr Cingr, předseda představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice Ing. Jan Kalina, předseda ČMKOS Josef Středula, Generální tajemník Evropské odborové organizace IndustriAll Luc Triangle, Genreální tajemník Evropské federace odborových svazů veřejných služeb Jan Willem Goudriaan a v neposlední řadě předseda Odborového svazu ECHOZ ze Slovenska Bc. Juraj Blahák.
Součástí pracovní částu 3. Sjezdu, které se bude účastnit na 200 delegátů, je schválení základních dokumentů OS ECHO, kterými se bude odborový svaz řídit v nadcházejícícm období, stejně tak jako Programové prohlášení pro roky 2018 – 2023.

JUDr. Zdeněk Černý, MBA
předseda OS ECHO