• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Regionální setkání předsedů ZO OS ECHO zahájeny.

Dne 16. března se v Hotelu Malý pivovar, v Českých Budějovicích, uskutečnilo první setkání předsedů základních odborových organizací v působnosti Odborového svazu ECHO v roce 2017.

Jedním z bodů programu jednání byla příprava 13. Konference OS ECHO, která se bude konat 25. dubna 2017 v Hotelu Olšanka, Praha, další část setkání byla věnována prezentaci ohledně povinností odborových organizací vůči rejstříkovému soudu v roce 2017 a nechyběla tradiční informace o aktuální situaci, jak ze strany vedení OS ECHO, tak jednotlivých ZO.
Následovat bude regionální setkání v Praze, dne 21. 3. 2017, pro zástupce z Čech a setkání v Přerově, dne 22. 3. 2017, které je určeno pro zástupce z Moravy.

Karel Klusák – místopředseda OS ECHO

Regionální setkání České Budějovice

Regionální setkání České Budějovice