• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Mladí odboráři OS ECHO se sešli na svému prvním historickém setkání.

Ve dnech 2. – 3. 10. 2015 se v hotelu Olšanka sešli mladí odboráři OS ECHO, na svém historicky prvním setkání, kterého se účastnilo celkem 15 mladých odborářů.  Jedním z hlavních cílů tohoto setkání je snaha o zapojení mladých do činnosti odborů, oslovení mladé generace zaměstnanců s cílem navýšení členské základny a prezentace práce odborů. Na setkání byla představena struktura a činnost Odborového svazu ECHO, kterou představil předseda svazu Zdeněk Černý, místopředsedové Jiří Vrablec a Karl Klusák představili jednotlivé sekce v rámci OS ECHO.

Z celkového pohledu je možné hodnotit uvedené setkání jako přínosné, protože aktivita s kterou účastníci toto setkání pojali byla velice povzbudivá. V měsíci únoru 2016 se předpokládá pokračování v této činosti, kdy by na tomto jednání mělo dojít již k určitému posunu s ohledem na ustavení tzv. Klubu mladých v působnosti OS ECHO.

Karel Kusák a Jiří Vrablec
místopředsedové OS ECHO

Pracovní část I Pracovní část IISpolečné foto