• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.
 • Kalendář akcí

  Aktuální kalendář klíčových jednání a akcí Odborového svazu ECHO - 2. pololetí roku 2018

  16. 7. Předsednictvo OS ECHO
  11. 9. Konec levné práce ČMKOS
  12. 9. Předsednictvo OS ECHO
  20. - 21. 9. Setkání mladých v působnosti OS ECHO - Hotel FIT, Přerov
  9. - 10. 10. Školení předsedů sekce energetická – Hotel FIT, Přerov
  9. - 11. 10. Školení BOZP – profesní sekce chemická – Penzion Ekosport, Rohanov
  16. - 17. 10. Školení předsedů sekce energetická – Equitana, Martinice
  16. - 17. 10. Školení předsedů sekce chemická – Hotel Skalský dvůr, Lísek
  24. 10. Předsednictvo OS ECHO
  29. - 31. 10. Setkání předsednictev OS ECHO a ECHOZ
  20. 11. Sněm ČMKOS
  19. 12. Předsednictvo OS ECHO
  Zpracoval: Karel Klusák, místopředseda OS ECHO Schváleno předsednictvem OS ECHO dne 16. 7. 2018

52. zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Změny v Nadaci solidarity Dne 22. 6. 2018 se uskutečnilo 52. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Článek seznamuje se závěry z tohoto jednání. SR projednala a schválila finanční hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního zasedání dne 30. 11. ... více

P E T I C E základních organizací Odborového svazu ECHO proti pokusům Odborového svazu KOVO a jeho organizačních jednotek narušovat kolektivní vyjednávání základních organizací OS ECHO ve společnosti DEZA, a.s.,

P E T I C E základních organizací Odborového svazu ECHO  proti pokusům Odborového svazu KOVO a jeho organizačních jednotek narušovat kolektivní vyjednávání základních organizací OS ECHO ve společnosti DEZA, a.s., a v ostatních chemických firmách My, níže uvedené ... více

Stanovisko OS ECHO k situaci ve společnosti DEZA,a.s.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vedení OS ECHO zasílá Stanovisko k situaci ve společnosti DEZA, a.s. při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy na rok 2018. Stanovisko OS ECHO k situaci ve společnosti Deza, a.s._ Jiří Vrablec místopředseda OS ECHO sekce ... více

Odborový svaz ECHO čeká 3. Sjezd OS ECHO

Ve dnech 23. - 24. května 2018 se v Hotelu Olšanka sejdou delegáti 3. Sjezdu OS ECHO, v rámci kterého budou hodnotit uplynulé funkční období a současně zvolí své vedení na období 2018 - 2023. V rámci slavnostního zahájení se předpokládá vystoupení významných hostů, ... více

Mimořádná tragická událost v Kralupech nad Vltavou

Ve čtvrtek 22. března 2018 došlo v dopoledních hodinách k tragické události – výbuchu skladovací nádrže na silničním terminálu v Kralupech nad Vltavou. Při výbuchu bohužel došlo k úmrtí 6 pracovníků dodavatelských firem, kteří v místě vykonávali práce spojené ... více

Sportovní hry OS ECHO se budou konat i v roce 2018

Sportovní hry OS ECHO se budou konat i v roce 2018, přestože nebyl o pořádání tohoto již tradičního sportovního klání odborářů OS ECHO, ze strany odborových organizací zájem. Pořadatelem 14. Sportovních her OS ECHO, které se uskuteční ve dnech 22. – 24. června 2018, ... více

Dodatek č. 2 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Dne 18. 12. 2017 podepsali předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Lovosicích Dodatek č. 2 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze tři kola k tomu, aby se dohodly na konečném ... více

51. zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 30. 11. 2017 proběhlo 51. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání SR projednala a schválila zprávu o finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního zasedání v červnu 2017 do ... více

20 let činnosti Nadace Solidarity

Dne 16. 7. 2017 uplynulo dvacet let od zahájení činnosti Nadace Solidarity. Paní Ing. Marie Oborná, která je již déle než devatenáct let výkonnou tajemnicí Nadace Solidarity, připravila příspěvek, ve kterém nás krátce seznamuje se vznikem, historií, proměnami a činností ... více

Mladý chemik

Pátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků se stal Vojtěch Kříž ze ZŠ a MŠ Písek. Závěrečná TZ celostátní finále ... více

Odbory v Mitasu vybojovaly zaměstnancům vyšší mzdy

Připravuje se podpis dvouleté kolektivní smlouvy Zaměstnanci gumárenského podniku Mitas dostanou přidáno. Předběžně se na tom dohodli s vedením švédské skupiny Trelleborg, které Mitas patří. Vedení gumárenského podniku Mitas uzavřelo se zástupci pražských a zlínských ... více

Další setkání mladých v působnosti OS ECHO.

Ve dnech 23.-24.3.2017 se v hotelu Olšanka v Praze uskutečnil další seminář určený pro mladé odboráře v působnosti OS ECHO, tentokrát pod názvem „GENERAČNÍ OBMĚNA VE VAZBĚ NA VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU - OČIMA MLADÝCH,“ který navazuje na zahájenou činnost ... více

Regionální setkání předsedů ZO OS ECHO zahájeny.

Dne 16. března se v Hotelu Malý pivovar, v Českých Budějovicích, uskutečnilo první setkání předsedů základních odborových organizací v působnosti Odborového svazu ECHO v roce 2017. Jedním z bodů programu jednání byla příprava 13. Konference OS ECHO, která se bude konat 25. ... více

2016_Seminář pro profesní bezpečnostní techniky

Na základě úkolů vyplývajících z kolektivní smlouvy vyššího stupně, pořádá Odborový svaz ECHO ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky pravidelný pracovní seminář pro profesní bezpečnostní techniky podniků chemického a farmaceutického průmyslu, a ... více

2016_Setkání mladých odborářů OS ECHO

Ve dnech 23.-24.9.2016 se v hotelu Avanti v Brně uskuteční již třetí setkání mladých odborářů. Hlavní témata setkání jsou: 1) Sociální dialog na úrovni ČMKOS (RHSD na jednotlivých úrovních, struktura ČMKOS), úloha v rámci kolektivního vyjednávání v jednotlivých ... více

2016_Setkání vyjednávacího týmu KSVS chemická sekce

V rámci projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR," č. :CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878, se ve dnech 20.-21.9.2016 uskuteční setkání vyjednavačů KSVS chemické sekce. Hlavním cílem jednání bude příprava na kolektivní vyjednávání KSVS a přednáška na ... více

12. sportovní hry OS ECHO 2016 jsou minulostí

Ve dnech 24 . - 26. června 2016 se ve Sportovním centru Nymburk, pod záštitou generálního partnera Skupiny ČEZ, sešlo více jak 360 odborářů z celé ČR, aby soutěžili se svými kolegy v rámci 12. sportovních her OS ECHO. Za velmi krásného slunečného počasí byly pro ... více

OS ECHO pokračuje v práci s mladými odboráři.

Mladí odboráři OS ECHO se ve dnech 18. - 19. března 2016, za účasti místopředsedkyně ČMKOS paní Rady Sokolové a místopředsedů OS ECHO, sešli v pražském hotelu Olšanka na svém druhém setkání. Součástí programu jednání byla volba vedení Komise mladých při OS ECHO a ... více

Probíhají regionální setkání předsedů ZO.

Stejně jako v letech minulých, tak i v roce letošním jsou na pořadu tzv. regionální setkání předsedů ZO s vedením odborového svazu, kde hlavním tématem je příprava konference OS, která je nejvyšším orgánem v období mezi sjezdy svazu.  V letošním roce došlo k jedné ... více

Seminář předsedů základních organizací OS ECHO

v rámci projektu „Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR,“ který je zajišťován OS ECHO a Svazem chemického průmyslu ČR, pořádá Odborový svaz ECHO, pro předsedy a ostatní funkcionáře ZO OS ECHO seminář s názvem „KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ DIALOG ... více