• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

59. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 26. 2. 2021 se uskutečnilo 59. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání SR projednala a schválila zprávu o Účetní závěrce Nadace a Výroční zprávu Nadace za rok 2020. Blíže byly uvedeny údaje na ... více

Dodatek č. 6 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Dne 4. 12. 2020 byl podepsán Dodatek č. 6 Kolektivní smlouvy vyššího stupně sekce chemické. Letošní kolektivní vyjednávání výrazným způsobem ovlivnila koronavirová situace.  Po důkladném projednání a zvážení všech možností dospěly smluvní strany k dohodě na ... více