• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Podmínky výkonu práce na dálku (home office)

Práce z domova je považována za jednu z moderních forem práce. Nehodí se však pro všechny profese. Uplatní se pouze tam, kde je to možné a účelné. Pro zaměstnance je výhodou, že si může pracovní dobu rozvrhnout tak, aby mohl skloubit výkon práce s osobním životem. Nemusí ... více

59. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 26. 2. 2021 se uskutečnilo 59. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání SR projednala a schválila zprávu o Účetní závěrce Nadace a Výroční zprávu Nadace za rok 2020. Blíže byly uvedeny údaje na ... více

Dodatek č. 6 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Dne 4. 12. 2020 byl podepsán Dodatek č. 6 Kolektivní smlouvy vyššího stupně sekce chemické. Letošní kolektivní vyjednávání výrazným způsobem ovlivnila koronavirová situace.  Po důkladném projednání a zvážení všech možností dospěly smluvní strany k dohodě na ... více