• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Seminář pro profesní bezpečnostní techniky „Sociální dialog – vzdělávání v teorii BOZP v chemickém průmyslu v ČR“

Na základě úkolů vyplývajících z kolektivní smlouvy vyššího stupně, pořádá Odborový svaz ECHO ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky pravidelný pracovní seminář pro bezpečnostní techniky podniků chemického a farmaceutického průmyslu. Seminář se bude konat ve dnech 4.-6.5.2015 v Hotelu Háj, 696 74 Nová Lhota 353.

V letošním roce pořádá OS ECHO tento seminář v rámci společného projektu se SCHP ČR „Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR.“ Projekt č.: CZ.1.04/1.1.01/B9.00011.

www.hotelhaj.cz