• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Nic o nás, bez nás!

Tento manifest industriAll členů je poselstvím politickým činitelům v Evropě. Těm, kteří utvářejí a realizují politiku budoucnosti v oblasti klimatu, která hluboce promění naše průmyslová odvětví, podniky a pracovní místa a změní i celé regiony. Je to naše výzva ... více

„Just Transition – Spravedlivý přechod“

Na posledním jednání Výkonného výboru IndustriAll Europe dne 22.9.2021 byla schválena společná dvoutýdenní evropská akce s názvem „Just Transition - Spravedlivý přechod", která začne v pondělí 25. října 2021 a bude končit o dva týdny později ve středu 10. ... více