• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Prohlášení OS ECHO a OS UNIOS k oznámené dohodě mezi německými koncerny E.ON a RWE

Na základě veřejného oznámení o dohodě mezi německými koncerny E.ON a RWE, přijaly odborové svazy ECHO a UNIOS prohlášení o vzájemné spolupráci v rámci tohoto procesu, které podepsali předsedové odborových svazů JUDr. Zdeněk Černý, za OS ECHO a Karel Sladkovský, za OS UNIOS.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO

Společné prohlášeni zástupců odborových svazů OS ECHO a OS UNIOS