• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Předsedové ZO OS ECHO se účastní školení v hotelu Devět Skal

Ve dnech 20. – 24. 10. 2014 se v hotelu Devět Skal setkali předsedové základních organizací v působnosti odborového svazu ECHO na pravidelném školení, které bylo tentokrát zaměřeno na následující témata:
– Odbory a společnost – vliv sociálního dialogu na dění v současné společnosti
– Aktuální problematika odborů a úkoly v kolektivním vyjednávání
– Nový občanský zákoník a kolektivní vyjednávání
– Dopady důchodové reformy na kolektivní vyjednávání  na odvětvové i podnikové úrovni v ČR.

Školení 2014

Místopředsedové OS ECHO
Jiří Vrablec, Karel Klusák