• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Seminář „Sociální dialog – vzdělávání v teorii BOZP v chemickém průmyslu v ČR“

Odborový svaz ECHO pořádá pro předsedy, inspektory bezpečnosti práce a ostatní funkcionáře ZO OS ECHO seminář „Sociální dialog – vzdělávání v teorii BOZP v chemickém průmyslu v ČR“, který se uskuteční ve dnech: 1. – 3. června 2015, HOTEL SKALSKÝ DVŮR, Lísek 52, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem.
Tento seminář se koná v rámci společného projektu se SCHP ČR „Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR.“ Projekt č.: CZ.1.04/1.1.01/B9.00011.

www.skalskydvur.cz