• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Seminář předsedů základních organizací OS ECHO

v rámci projektu „Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR,“ který je zajišťován OS ECHO a Svazem chemického průmyslu ČR, pořádá Odborový svaz ECHO, pro předsedy a ostatní funkcionáře ZO OS ECHO seminář s názvem „KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI,“ který se uskuteční ve dvou turnusech, a to: I. turnus 16.-18.03.2015, II. turnus 18.-20.03.2015, v hotelu BEZDĚZ, Lázeňský Vrch 216, 471 63 Staré Splavy.