• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

P E T I C E základních organizací Odborového svazu ECHO proti pokusům Odborového svazu KOVO a jeho organizačních jednotek narušovat kolektivní vyjednávání základních organizací OS ECHO ve společnosti DEZA, a.s.,

P E T I C E

základních organizací Odborového svazu ECHO

 proti pokusům Odborového svazu KOVO a jeho organizačních jednotek

narušovat kolektivní vyjednávání základních organizací OS ECHO

ve společnosti DEZA, a.s., a v ostatních chemických firmách

My, níže uvedené odborové organizace Odborového svazu ECHO,

podporujeme

postoj Základní organizace Odborového svazu ECHO při DEZA, a.s., a jejího předsedy Michala Sváčka, a stanovisko našeho Odborového svazu ECHO, jehož jsme členy, nepřipustit, aby v chemickém závodě DEZA, a.s., a v ostatních chemických firmách, kde dlouhodobě působí organizační jednotky OS ECHO, vyvíjel činnost Odborový svaz KOVO nebo jeho organizační jednotky.

Odborová organizace nebo její organizační jednotka je oprávněna v právních vztazích jednat, pokud má právní osobnost a svéprávnost podle § 20 občanského zákoníku, a u zaměstnavatele působit ve smyslu § 286 odst. 3, zák. práce jen v případě, že v jejich stanovách je uveden konkrétní zaměstnavatel nebo jestliže zaměstnavatel podniká v určitém oboru či odvětví, ve kterém odborová organizace podle stanov působí.

Společnost DEZA, a.s. je ryze chemickou továrnou. OS ECHO je sdružení odborových organizací, které sdružují zaměstnance (mimo jiné) chemického průmyslu. OS KOVO je podle § 13 stanov OS KOVO jednotnou organizací kováků v České republice a tzv. seskupení členů OS KOVO, podle § 14 stanov OS KOVO a § 15 občanského zákoníku, není právnickou osobou, nemá právní osobnost (způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti), ani svéprávnost (způsobilost právně jednat), a není oprávněno ve firmách kolektivně vyjednávat a zasahovat do pracovněprávních vztahů.

V chemičkách si umíme záležitosti řešit sami!

Dne 5. června 2018

Signatáři petice:

Základní organizace Odborového svazu ECHO:

 1. Chemopetrol a. s. Litvínov
 2. CINERGETIKA a. s. Ústí n. Labem
 3. Energetika Vítkovice, a. s.
 4. Česká rafinérská a. s.
 5. Energetika Brno Plynárenská
 6. ZO OS ECHO Kladno – Skupina ČEZ
 7. ČEPRO a. s. Šlapanov
 8. Fatra Napajedla
 9. Galena
 10. Kaučuk Kralupy n. Vltavou
 11. Telleborg Bohemia
 12. Mefrit
 13. Energetika Písek
 14. Continental Barum s. r. o.
 15. Dalkia Industry CZ
 16. Energetika Liberec
 17. Paramo a.s. HS Kolín
 18. PRECHEZA a. s.
 19. ESB rozvaděče
 20. Federal Mogul
 21. BorsodChem MCHZ
 22. Biocel Paskov
 23. VČE ředitelství spol. H.K.
 24. ZO OS ECHO STE, a.s. Kolín
 25. ZO OS ECHO STE, a.s. Rakovník
 26. ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Mladá Boleslav
 27. ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Příbram
 28. ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s., Kralupy nad Vltavou
 29. ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s., Benešov
 30. ZO OS ECHO STE a.s., provozu a údržby vvn Praha