• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Rozhodnutí předsednictva Odborového svazu ECHO ze dne 20. 6. 2018, ve věci vměšování do vnitřních záležitostí OS ECHO.

Předsednictvo Odborového svazu ECHO

Odsuzuje pokus Odborového svazu KOVO narušit kolektivní vyjednávání ve společnosti DEZA, a.s., zmařit uzavření podnikové kolektivní smlouvy  a pod hrozbou vyhlášení nezákonné stávky bezdůvodně vyvolat nepokoje a nevraživost mezi zaměstnanci a obecné nebezpečí v chemické továrně.

Vyzývá předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu a Odborový svaz KOVO, aby se zdrželi vměšování do vnitřních záležitostí Odborového svazu ECHO a přísně dodržovali statut ČMKOS!

Vyjadřuje plnou podporu předsedovi Základní organizace Odborového svazu ECHO při DEZA, a.s. panu Michalu Sváčkovi, a členům jeho výboru, v postoji a řešení této krizové situace.

Schvaluje veškerá opatření a právní kroky učiněná vedením Odborového svazu ECHO v průběhu řešení krizové situace vyvolané Odborovým svazem KOVO ve společnosti DEZA, a.s.

Ukládá vedení Odborového svazu ECHO, aby učinilo příslušná interní i externí, právní a administrativní opatření, směřující k ochraně uzavřené podnikové kolektivní smlouvy a sociálního smíru ve společnosti DEZA, a.s.

Předsednictvo OS ECHO