• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.
 • Nabídka ubytování pro členy

  Členové OS ECHO mají možnost ubytování ve dvou bytech v Praze na Černém mostě, a také v bytě malé vodní elektrárny v Bechyni. Obsazenost všech ubytovacích zařízení je možné zjistit v online kalendáři a na uvedených kontaktech provést rezervaci.

 • Nadace solidarity

  Nadace poskytuje humanitární, sociální a jiné pomoci, zejména zaměstnancům a bývalým zaměstnancům chemických společností a společností a společností působících v elektro průmyslu, které se přihlásí k programu Nadace.

 • Sportovní dny a setkání členů

  Reportáže ze sportovních dnů a setkání členů Odborového svazu ECHO.

 • Benefitní program odboryplus.cz

  Portál již od svého zahájení členům odborových organizací odborových svazů ČMKOS nabízí velké množství benefitů a výhod. Kompletní nabídka benefitů a výhod je uvedena www.odboryplus.cz. Jak se registrovat? Každý člen odborové organizace odborového svazu sdruženého v ČMKOS se může registrovat vyplněním jednoduchého registračního formuláře na https://www.odboryplus.cz/u/registrovat a začít získávat všechny dostupné benefity!

54. zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 31. 1. 2019 se uskutečnilo 54. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání. SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního ... více

53. zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Změny v Nadaci solidarity Kategorie: Nadace solidarity Dne 13. 12. 2018 se uskutečnilo 53. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání. SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním ... více

Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Dne 17. 12. 2018 budou podepisovat předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Lovosicích Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, ... více

14. Sportovní hry OS ECHO 2018 jsou minulostí

Poprvé ve své 14 leté historii přivítalo hlavní město Praha účastníky sportovních her OS ECHO, kdy hlavním sídlem těchto her se stal Hotel Olšanka. V rámci posledního červnového víkendu se do Prahy sjelo na 350 sportovců z celé ČŘ, aby soutěžilo ve svých tradičních ... více

Stanovisko OS ECHO k situaci ve společnosti DEZA,a.s.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vedení OS ECHO zasílá Stanovisko k situaci ve společnosti DEZA, a.s. při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy na rok 2018. Stanovisko OS ECHO k situaci ve společnosti Deza, a.s._ Jiří Vrablec místopředseda OS ECHO sekce ... více

Kolektivní vyjednávání v DEZA, a.s.

Dne 31. 5. 2018 se sešli zástupci ZO OS ECHO při DEZA, a.s. a Odborového svazu ECHO se zaměstnanci a vedením společnosti DEZA, a.s. V průběhu jednání byla účastníky kolektivního vyjednávání uzavřena podniková kolektivní smlouva na rok 2018, do které byly ve vzájemné shodě ... více

Odborový svaz ECHO čeká 3. Sjezd OS ECHO

Ve dnech 23. - 24. května 2018 se v Hotelu Olšanka sejdou delegáti 3. Sjezdu OS ECHO, v rámci kterého budou hodnotit uplynulé funkční období a současně zvolí své vedení na období 2018 - 2023. V rámci slavnostního zahájení se předpokládá vystoupení významných hostů, ... více

Mimořádná tragická událost v Kralupech nad Vltavou

Ve čtvrtek 22. března 2018 došlo v dopoledních hodinách k tragické události – výbuchu skladovací nádrže na silničním terminálu v Kralupech nad Vltavou. Při výbuchu bohužel došlo k úmrtí 6 pracovníků dodavatelských firem, kteří v místě vykonávali práce spojené ... více

Sportovní hry OS ECHO se budou konat i v roce 2018

Sportovní hry OS ECHO se budou konat i v roce 2018, přestože nebyl o pořádání tohoto již tradičního sportovního klání odborářů OS ECHO, ze strany odborových organizací zájem. Pořadatelem 14. Sportovních her OS ECHO, které se uskuteční ve dnech 22. – 24. června 2018, ... více

Dodatek č. 2 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Dne 18. 12. 2017 podepsali předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Lovosicích Dodatek č. 2 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze tři kola k tomu, aby se dohodly na konečném ... více

20 let činnosti Nadace Solidarity

Dne 16. 7. 2017 uplynulo dvacet let od zahájení činnosti Nadace Solidarity. Paní Ing. Marie Oborná, která je již déle než devatenáct let výkonnou tajemnicí Nadace Solidarity, připravila příspěvek, ve kterém nás krátce seznamuje se vznikem, historií, proměnami a činností ... více

13. Sportovní hry OS ECHO znají své vítěze.

Tradiční sportovní hry našeho odborového svazu se o posledním červnovém víkendu uskutečnily v Karlových Varech a jeho blízkém okolí. Pořadatelem byla ZO OS ECHO při Hexion a.s. (Synthomer Sokolov) Poděkování za podporu naší pravidelné akce také patří firmě UNIPETROL ... více

Mladý chemik

Pátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků se stal Vojtěch Kříž ze ZŠ a MŠ Písek. Závěrečná TZ celostátní finále ... více

Další setkání mladých v působnosti OS ECHO.

Ve dnech 23.-24.3.2017 se v hotelu Olšanka v Praze uskutečnil další seminář určený pro mladé odboráře v působnosti OS ECHO, tentokrát pod názvem „GENERAČNÍ OBMĚNA VE VAZBĚ NA VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU - OČIMA MLADÝCH,“ který navazuje na zahájenou činnost ... více

Regionální setkání předsedů ZO OS ECHO zahájeny.

Dne 16. března se v Hotelu Malý pivovar, v Českých Budějovicích, uskutečnilo první setkání předsedů základních odborových organizací v působnosti Odborového svazu ECHO v roce 2017. Jedním z bodů programu jednání byla příprava 13. Konference OS ECHO, která se bude konat 25. ... více

Projekt „Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR“

Projekt "Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR" - jeden z výsledků spolupráce zástupce zaměstnavatelů v chemickém průmyslu - Svaz chemického průmyslu ČR a zástupce zaměstnanců - Odborový svaz ECHO. Projekt si klade za cíl vzdělávat zástupce zaměstnavatelů a ... více