• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Dodatek č. 6 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Dne 4. 12. 2020 byl podepsán Dodatek č. 6 Kolektivní smlouvy vyššího stupně sekce chemické. Letošní kolektivní vyjednávání výrazným způsobem ovlivnila koronavirová situace.  Po důkladném projednání a zvážení všech možností dospěly smluvní strany k dohodě na ... více

Dodatek KSVS č. 3 pro rok 2020 – 2023 podepsán

Dne 5. 12. 2019 byl předsedou OS ECHO JUDr. Zdeňkem Černým MBA a předsedou představenstva  ČSZE Ing. Petrem Jeníkem, podepsán Dodatek č. 3 KSVS 2017 – 2023, sekce energetické. Poděkování patří všem členům vyjednávacích týmů, za konstruktivní a věcný přístup při ... více

Dodatek č. 2 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Dne 18. 12. 2017 podepsali předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Lovosicích Dodatek č. 2 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze tři kola k tomu, aby se dohodly na konečném ... více