• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Kolektivní vyjednávání dodatku č. 4 KSVS sekce energetické ukončeno

Dne 4. 12. 2020 bylo ukončeno, dohodou smluvních stran kolektivní vyjednávání dodatku č. 4 Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS). Dohoda, která upravuje navýšení tarifních stupňů o 3,3% a některých korunových příplatků byla dosažena, i v době ovlivněné COVID-19, mezi Českým svazem zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) na straně jedné a Odborovým svazem ECHO (OS ECHO) a Českým odborovým svaz energetiků (ČOSE), na straně druhé. Podpis dohody se předpokládá 9. 12. 2020 v sídle ČSZE.

Poděkování patří celému týmu KSVS za stranu OS ECHO, kteří se účastnili vyjednávání:
Karel Klusák, Martin Picmaus, Libuše Frgalová a Jana Martínková.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO sekce energetické

Kolektivní smlouva vyššího stupně -2017-2023 ve znění 4. dodatku – brožura ke stažení ve formátu PDF.