• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Kolektivní vyjednávání dodatku č. 2 KSVS pro rok 2019 ukončeno

Dne 6. 12. 2018, byl v pražském hotelu Mama Shelter podepsán, Dodatek č. 2, ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2017 – 2020.  Za účasti ředitele ČSZE p. Jana Klase a místopředsedy OS ECHO sekce energetické  p. Karla Klusáka, kteří vedli kolektivní vyjednávání, jak za stranu zaměstnavatelú, tak za stranu odborů. Ddatek č. 2., byl podepsán místopředsedou Českého svazu zaměstnavatelů v energetice p. Pavlem Elisem, předsedou Odborového svazu ECHO p. Zdeňkem Černým a předsedkyní Českého odborového svazu energetiků pí. Martou Ctiborovou,

Děkuji všem účastníkům za konstruktivní vyjednávání a přístup.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_32c7

Karel Kusák
místopředseda OS ECHO sekce energetické