• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

“Dodatek č. 12 Kolektivní smlouvy v ČEZ, a. s., na období let 2007 – 2014 byl dojednán za přispění specialistů OS ECHO”

Po zdlouhavém jednání mezi zástupci odborových organizací a vedením ČEZ, a.s., byl dne 9. 10. 2014 podepsán Dodatek č. 12 KS. Platnost KS ČEZ byla tímto dodatkem prodloužena do 31. 12. 2017.

Lubomír Klosík – vedoucí vyjednávacího týmu odborů
člen předsednictva OS ECHO