• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Dodatek KSVS č. 3 pro rok 2020 – 2023 podepsán

Dne 5. 12. 2019 byl předsedou OS ECHO JUDr. Zdeňkem Černým MBA a předsedou představenstva  ČSZE Ing. Petrem Jeníkempodepsán Dodatek č. 3 KSVS 2017 – 2023, sekce energetické.
Poděkování patří všem členům vyjednávacích týmů, za konstruktivní a věcný přístup při kolektivním vyjednávání.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO – sekce energetické

Dodatek č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně 2017-2023 ke stažení ve formátu PDF.

 

F73BFDAB-96BB-4171-8E7B-5DBD9F4FE02B_1_105_c 3A0A0ADF-9474-4470-B8A8-08F9B7646712_1_105_c