• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Úplné znění KSVS sekce energetické na období 2017 – 2020, ve znění dodatku č. 2

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jste byli informování, byl dne 6. 12. 2018 podepsán Dodatek č. 2 KSVS pro sekci energetickou.

Úplné znění KSVS, ve znění všech dodatků, naleznete v přiloženém souboru.

KSVS 2017-2020_ve znění 2. dodatku

Karel Klusák,
místopředseda OS ECHO