• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Energetici uzavřeli dodatek č. 1 ke KSVS na roky 2017 – 2020

Kolektivní vyjednávání dodatku č. 1, platné KSVS na roky 2017 – 2020, uzavřené mezi Odborovým svazem ECHO, Českým odborovým svazem energetiků a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice bylo ukončeno dohodou obou smluvních stran.
V rámci vyjednávání bylo hlavním cílem strany odborů navýšení mzdových tarifů a příplatků vyjádřených v Kč.
Výsledkem celého jednání je úprava jednotlivých mzdových tarifů, která reaguje na navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 a také upravuje posloupnost mezi tarifními stupni, kdy celkový procentuální nárůst je možné označit ve výši 4,51%, byť konkrétní navýšení jednotlivých tarifních stupňů bylo, v porovnání s tarifním stupněm roku 2017, různé.
Dodatek č. KSVS byl podepsán dne 18. prosince 2017 předsedou představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice Ing. Janem KalinouJUDr. Zdeňkem Černým, MBApředsedou Odborového svazu ECHOJosefem Mrázem, předsedou Českého odborového svazu energetiků.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO – sekce energetické

Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně -2017-2020