• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Prohlášení představitelů Odborového svazu ECHO a Českého odborového svazu energetiků

Představitelé Odborového svazu ECHO a Českého odborového svazu energetiků, v souvislosti s aktuální situací a ve vazbě na připravované nebo probíhající kolektivní vyjednávání v sektoru energetiky přijali společné prohlášení, kterým chtějí deklarovat společný postup v rámci sektoru energetiky.

Společným cílem je dodržení platných kolektivních smluv a udržení reálných mezd  zaměstnanců v sektoru energetiky.

Prohlášení_Odborových svazů ke KV

 

Karel Klusák, 

místopředseda OS ECHO