• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Dodatek č. 5 kolektivní smlouvy vyššího stupně, sekce energetické, podepsán

Dne 2. 12. 2021 završili zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců kolektivní vyjednávání podpisem dodatku č. 5 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2017 až 2023.

Jako zástupce zaměstnavatelů dodatek podepsal předseda představenstva ČSZE Petr Jeník, za odbory dodatek podepsali předsedkyně Českého odborového svazu energetiků Marta Ctiborová spolu s místopředsedou energetické sekce Odborového svazu ECHO Karlem Klusákem.

Celkový průběh kolektivního vyjednávání potvrdil, že sociální dialog v sektoru energetiky je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a nezměnil se ani v nelehké situaci, ovlivněné pandemií koronaviru COVID-19.

Poděkování patří všem členům týmu kolektivního vyjednávání, kterými za OS ECHO byli:
Karel Klusák, Jana Martínková, Libuše Frgalová, Markéta Vodičková, Martin Picmaus, Libor Kalus a Petr Uher.

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO sekce energetické

 

KSVS sekce energetické 2017 – 2023_ve znění dodatku č. 5