• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Kolektivní smlouva vyššího stupně sekce energetické podepsána pro roky 2017 – 2020

Kolektivní vyjednávání KSVS bylo v letošním roce obzvláště složité, kdy se dlouho nedařilo najít shodu mezi sociálními partnery. Po několika obtížných, ale korektních jednání došlo k dohodě, která byla završena, dne 8. 12. 2016, podpisem KSVS.

V rámci kolektivního vyjednávání, odvětvové kolektivní smlouvy, byla dohodnuta platnost KSVS na období 2017 – 2020, což je dle strany odborů pozitivním signálem pro další spolupráci sociálních partnerů v sektoru energetiky. V letošním roce byla otázka mezd řešena vyjednávání o konkrétní výši jednotlivých tarifních stupňů (viz příloha), ostatní ustanovení z let předcházejících zůstávají i v nové KSVS.

Poděkování, za odvedenou, práci patří celému týmu kolektivních vyjednavačů OS ECHO a ČOSE.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO sekce energetické

KSVS 2017-2020