• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Podepsán Dodatek č. 1 KSVS na roky 2022 – 2025 pro chemii

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

Předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr podepsali dne 9. prosince 2022 Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) pro chemickou sekci na roky 2022 – 2025. Vyjednávací týmy vynaložily v letošním roce nemalé úsilí při hledání oboustranně vyhovujících a potřebných kompromisů.

Zaměstnanci i zaměstnavatelé žijeme  době, kdy se jenom velmi těžko odhaduje cokoliv na dobu přesahující několik měsíců a spíše je vše věštění z křišťálové koule. To jsou fakta, které velmi negativně ovlivňují kolektivní vyjednávání na odvětvové i podnikové úrovni. O to více si vážím, že sociální partneři svým korektním a konstruktivním přístupem potvrdili vysokou kvalitu a přínos sociálního dialogu v českém chemickém průmyslu.

Děkuji vyjednávacím týmům OS ECHO a SCHP ČR za odvedenou práci a přístup v průběhu kolektivního vyjednávání Dodatku č. 1 KSVS 2022 – 2025.

Vrablec Jiří

Místopředseda OS ECHO – sekce chemické

Dodatek č. 1 KSVS chemie