• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Nová čtyřletá kolektivní smlouva vyššího stupně pro sekci chemickou podepsána

Dne 30. 11. 2021 podepsali předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr novou čtyřletou Kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS) pro chemickou sekci na roky 2022 – 2025. Podpis KSVS je potvrzením velmi rozvinutého a kvalitního sociálního dialogu na odvětvové úrovni v českém chemickém průmyslu.

Děkuji členům vyjednávacích týmů OS ECHO a SCHP ČR za odvedenou práci a korektní přístup v průběhu kolektivního vyjednávání KSVS.  Kladně je hodnocen zejména konstruktivní přístup při hledání oboustranně vyhovujících a potřebných kompromisů i přesto, že při letošním vyjednávání se u některých bodů návrhu hledalo kompromisní řešení poměrně zdlouhavě.

Vyjednávací tým KSVS za stranu OS ECHO tvořili:
Jiří Vrablec, Bc. Pavel Dvořák, Albert Kupčík, Michal Sváček a Jana Martínková, JUDr. Libor Kalus a Markéta Vodičková.

Jiří Vrablec
místopředseda OS ECHO sekce chemické

KSVS na roky 2022 – 2025 chemie