• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Energetici mají platnou Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2016

Stejně jako v letech minulých, tak i pro rok 2016, mají energetici uzavřenou Kolektivní smlouvu vyššího stupně. Po několika obtížných, ale korektních jednání došlo, v závěru roku 2015, k dohodě mezi zástupci odborů a zástupci Českého svazu zaměstnavatelů v energetice na uzavření Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro roky 2015 a 2016. V rámci kolektivního vyjednávání odvětvové kolektivní smlouvy bylo dohodnuto navýšení tarifních stupňů o 1,5 % a zachování ostatních ustanovení současné KSVS.

Poděkování za odvedenou práci patří celému týmu kolektivnách vyjednavačů OS ECHO a ČOSE.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO sekce energetické

Dodatek č. 2 KSVS energetika 2016