• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Kolektivní smlova vyššího stupně pro energetiku podepsána

Dne 16. 12. 2014 byla podepsána, mezi zástupci Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a zástupci Odborového svazu ECHO a Českého odborového svazu energetiků, Kolektivní smlouva vyššího stupně pro roky 2015 – 2016.
Slavnostního podpisu se za stranu OS ECHO účastnil předseda JUDr. Zdeněk Černý a místopředseda sekce energetické Karel Klusák, který vedl vyjednávací tým OS ECHO.

Chtěl bych touto cestou také poděkovat celému týmu vyjednavačů OS ECHO, který tvořili: Martin Picmaus, Vladimír Moudrý, JUDr. Libor Kalus, Zdeňka Pešátová a Markéta Vodičková.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO sekce energetická
KSVS-2015-2016_FINAL