• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Energetici zahájili kolektivní vyjednávání vyššího stupně

Ve středu 8. 10. 2014 bylo, v sídle Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, zahájeno kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) pro následující období. Na úvod prvního společného jednání, mezi zástupci odborových organizací, reprezentovanými zástupci OS ECHO a ČOSE a zástupci Českého svazu zaměstnavatelů v energetice,  byli představeni členové jednotlivých vyjednávacích týmů. V průběhu jednání předložila strana odborů návrh KSVS pro roky 2015 – 2017.

Tým kolektivního vyjednávání OS ECHO:

 • Karel Klusák – místopředseda OS ECHO
 • Martin Picmaus – člen předsednictva OS ECHO
 • Vladimír Moudrý – člen předsednictva OS ECHO
 • JUDr. Libor Kalus – právník OS ECHO
 • Zdena Pešátová – mzdový poradce OS ECHO
 • Markéta Vodičková – koordinátor vyjednávání