• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Výsledek kolektivní vyjednávání ve skupině E.ON považujeme za úspěch

Po šesti měsících kolektivního vyjednávání se nám podařilo v listopadu 2020 podepsat
s vedením všech společností skupiny E.ON v České republice nové kolektivní smlouvy na období 2021 až 2023.

V mnoha směrech jsme se zaměstnavatelem museli najít společný kompromis, jelikož představy o nové podobě kolektivní smlouvy byly z počátku jednání velmi rozdílné. Celé vyjednávání bylo také negativně ovlivněno zejména současnou pandemií Covid-19. Zaměstnavatel kromě odmítnutí jakéhokoliv mzdového navýšení a valorizace sociálních benefitů dokonce zpochybnil náš sociální program při nadbytečnosti zaměstnanců.

Klíčovým úspěchem nových kolektivních smluv je zejména skutečnost, že se nám díky vzájemné solidaritě odborů napříč společnostmi podařilo udržet jednotnou strukturu sociálních benefitů a drtivou většinu mzdových výhod pro všechny zaměstnance.

Uzavřené kolektivní smlouvy na tříleté období dávají jistotu mzdových a sociálních podmínek pro všechny zaměstnance, stejně jako garance zachování našeho sociálního programu pro nadbytečné zaměstnance ve formě nadstandardního odstupného. Uzavřená dohoda v oblasti odstupného, sociálních benefitů a délky platnosti KS splnila priority našeho kolektivního vyjednávání. Dosaženou dohodu v mzdové oblasti můžeme též považovat za úspěch, a to zejména s ohledem na současný stav v hospodářském sektoru v době celosvětové pandemie.
Nárůst průměrného výdělku pro rok 2021 u tarifních zaměstnanců bude díky navýšení tarifů
a pohyblivé složky činit 5%. V distribuční části naší firmy se též podařilo dojednat podmínky pro takzvanou „senioritu“, což znamená do budoucna stabilizaci většiny našich dělnických profesí. Došlo také k valorizaci některých mzdových příplatků. V oblastech sociálních benefitů se podařilo navýšit osobní účet, zvyšujeme také příspěvek na penzijní připojištění našich zaměstnanců a hodnoty stravenek. Na základě zkušeností z loňských covid opatření jsme dohodli jiný režim v oblasti příspěvků pro vícedenní pobyty a dětské tábory dětem našich zaměstnanců.

S odstupem času můžeme konstatovat, že toto vyjednávání patřilo od doby vzniku E.ONu k těm nejsložitějším. Zatímco v říjnu se nám podařilo dohodnout rámcové podmínky nové kolektivní smlouvy v distribuční oblasti, tak v centrální a obchodní společnosti jsme byli těsně před jednáním u zprostředkovatele zejména z důvodu rozporů ve mzdách. Nakonec se nám podařilo najít společné řešení i v mzdové oblasti a my jsme přesvědčeni, že nové kolektivní smlouvy jsou úspěchem ve prospěch všech zaměstnanců společností skupiny E.ON.

Ve skupině E.ON v České republice je zaměstnáno cca 3100 zaměstnanců a tvoří ji společnosti E.ON Česká republika s.r.o., E.ON Energie a.s., E.ON Telco s.r.o. a EG.D a.s., která do loňského roku nesla název E.ON Distribuce.

Za odborová grémia:
Miroslav Pelouch a Martin Picmaus