• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

65. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Změny v Nadaci solidarity

Dne 13.6. 2023 se uskutečnilo 65. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání.

SR Nadace vzala na vědomí informace o hospodaření Nadace v období od 1.1.2023 do 31.5.2023. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace.

V době od 1.1.2023 – 31.5.2023 bylo uzavřeno 9. darovacích smluv na celkovou částku 220.000 . V návaznosti na přijaté dary, byly z běžného účtu Nadace do 31.5.2023 vyplaceny nadační příspěvky celkem 11. žadatelům v celkové částce 220.000 Kč.

Správní rada dále vzala na vědomí Zprávu revizora Nadace (Ing. Lenka Jíchová) č. 57 ze dne 6.6.2023 o pravidelné kontrole hospodaření a posouzení účetnictví Nadace v období od 1.1.2023 – 31.5.2023 a potvrdila, že neshledala v této oblasti žádné závady.

Změny v orgánech Nadace Solidarity

Předseda SR p. Jiří Vrablec písemně požádal o uvolnění z funkce člena (předsedy)
SR Nadace z důvodu odchodu do důchodu k 30.6.2023.

SR Nadace vzala na vědomí odstoupení z funkce předsedy J. Vrablece k 30.6.2023 a následně si zvolila nového člena (předsedu) SR Nadace Solidarity.

Pro zpřehlednění a sjednocení funkčních období jednotlivých členů SR navrhla SR Nadace ukončení jednotlivých funkcí SR Nadace Solidarity ke dni 30.6.2023 a provedla volbu všech členů SR Nadace Solidarity s účinností od 1.7.2023.

SR zvolila do funkce člena a předsedy SR s účinností od 1.7.2023 pro pětileté funkční období:

Karla Klusáka

SR zvolila do funkce člena SR s účinností od 1.7.2023 pro pětileté funkční období:

Janu Hrabicovou

SR zvolila do funkce člena SR s účinností od 1.7.2023 pro pětileté funkční období:

Vladislava Jandáska

SR zvolila do funkce člena SR s účinností od 1.7.2023 pro pětileté funkční období:

Jitku Lexovou

SR zvolila do funkce člena SR s účinností od 1.7.2023 pro pětileté funkční období:

Bc. Lenku Zahrádkovou

SR zvolila do funkce revizora SR s účinností od 1.7.2023 pro pětileté funkční období:

Ing. Lenku Jíchovou

 

SR Nadace pracuje od 1.7.2023 v tomto složení:

Předseda – Karel Klusák, předseda OS ECHO

Členové:

Vladislav Jandásek, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jitka Lexová, předsedkyně ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Příbram

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

 

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

Tajemník Nadace: Jana Martínková, poradce pro kolektivní vyjednávání OS ECHO

 

********