• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

PROHLÁŠENÍ DELEGÁTŮ 4. SJEZDU OS ECHO PRO JEDNÁNÍ ČMKOS S MPSV

Delegáti 4. Sjezdu OS ECHO vyjadřují plnou podporu Českomoravské konfederaci odborových
svazů (ČMKOS) při vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR k možnosti dřívějšího
odchodu do důchodu zaměstnanců a zaměstnankyň pracujících v tzv. náročných profesích.

Prohlášení delegátů 4. sjezdu OS ECHO_na podporu ČMKOS pro jednání s MPSV_