• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Zdanění mezd doznává po 12 letech změn – Zrušení superhrubé mzdy

Zdanění mezd od ledna 2021 významně ovlivní zrušení superhrubé mzdy, kterou nahradí klouzavá progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob. Tato změna je součástí daňového balíčku, který byl po všech schvalovacích peripetiích vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020 ze dne 22. prosince 2020 s účinností od 1. ledna 2021. Projeví se tedy poprvé ve mzdách zpracovávaných za měsíc leden.

Co tato změna přinese a jaký bude její dopad na mzdy?
Superhrubá mzda fungovala dvanáct let, od roku 2008 a pro připomenutí ji zavedla tehdejší vládní koalice ODS-KDU/ČSL-Strana zelených. Byla kostruována tak, že základem daně z příjmu byla hrubá mzda, ke které se nesystémově připočítalo i pojistné na zdravotní a sociální pojištění zaměstnance hrazené zaměstnavatelem. Nově bude základem pouze hrubá mzda zaměstnance, se sazbou daně 15 procent a příjmy zhruba nad 141.000 korun hrubého měsíčně budou podléhat daňové sazbě 23 procent. Díky snížení základu daně i sazby daně dojde automaticky ke zvýšení čisté mzdy. Zaměstnavatelé ve zrušení superhrubé mzdy bohužel vidí příležitost nenavyšovat svým zaměstnancům mzdy, protože to za ně udělá stát. Pokud firmy ekonomicky prosperují, neměly by zrušením superhrubé mzdy nahrazovat navyšování mezd zaměstnanců. V rámci kolektivního vyjednávání je třeba trvat na udržení reálných mezd, růstu nominální mzdy a navýšení minimálně ve výši inflace.

Jana Martínková
poradce pro kolektivního vyjednávání