• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

PODPOŘTE AKCE ODBORŮ V RÁMCI TÝDNE PROTESTŮ VE DNECH 26. – 30. 6. 2023.

ODBOROVÝ SVAZ ECHO VYZÁVÁ NEJEN SVÉ ČLENY K PODPOŘE AKCÍ V RÁMCI ODBOROVÉHO TÝDNE PROTESTŮ

Cílem Týdne protestů je zintenzivnit prezentaci jednoty, vzájemné podpory a společných požadavků:

 • Návrat opravdového sociálního dialogu do ČR a tím zajištění sociálního smíru.
 • Řešení problémů veřejných financí sociálně spravedlivější cestou.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO
Týden protestů_červen 2023