• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

17. Konference OS ECHO se uskuteční ve dnech 20. – 22. 4. 2021 formou per rollam

V návaznosti na současnou epidemickou situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-COV-2 a s ohledem na platná vyhlášená epidemiologická opatření, rozhodlo Předsednictvo Odborového svazu ECHO, dne 3. 3. 2021 v rámci svého jednání prostřednictvím MS Teams, podle článku 15 odst. 15.7. stanov OS ECHO o svoláním 17. Konference OS ECHO hlasováním delegátů na dálku formou per rollam, obdobně jako v roce 2020, a to ve dnech 20. – 22. 4. 2021.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO