• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Odborový svaz ECHO vede od 1. 7. 2023 nové vedení

Odborový svaz ECHO vede, od 1. 7. 2023, nové vedení, které bylo zvoleno v rámci 4. sjezd Odborového svazu ECHO, který se konal ve dnech 24. – 25. května 2023, v hotelu Olšanka v Praze, na období let 2023 – 2028,

Novým předsedou Odborového svazu je jeho dosavadní místopředseda sekce energetické pan Karel Klusák. Novými místopředsedy jsou pan Vladislav Jandásek, pro sekci chemickou a pan Radek Sklenář, pro sekci energetiku.

Současně bylo zvoleno nové předsednictvo a revizní komise OS ECHO.

V rámci 4. sjezdu byly přijaty základní dokumenty OS ECHO, včetně usnesení 4. sjezdu.
Usnesení 4. sjezdu OS ECHO
Stanovy OS ECHO_2023
Statut_podpůrneho_fondu_OS_ECHO_2023
Statut_PF_priloha_1
Statut_PF_priloha_2
Statut_PF_priloha_3a
Statut_PF_priloha_3b
Statut_PF_priloha_4
Statut_PF_priloha_5a
Statut_PF_priloha_5b

Karel Klusák
předseda OS ECHO