• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Delegáti 4. sjezdu Odborového svazu ECHO si zvolili nové vedení

Ve dnech 24. – 25. května 2023 se v hotelu Olšanka v Praze konal 4. sjezd Odborového svazu ECHO, který zvolil nové vedení na následující období let 2023 – 2028.

V tajných volbách, byl novým předsedou Odborového svazu zvolen jeho dosavadní místopředseda sekce energetické pan Karel Klusák. Novými místopředsedy byli zvoleni, pan Vladislav Jandásek, pro sekci chemickou a pan Radek Sklenář, pro sekci energetiku.

V průběhu konání 4. sjezdu delegáti projednali a schválili nezbytné úpravy interních dokumentů svazu potřebných pro činnost a stanovili si cíle na nejbližší období. Prohlášení delegátů 4. sjezdu OS ECHO_konsolidační balíček Prohlášení delegátů 4. sjezdu OS ECHO_na podporu ČMKOS pro jednání s MPSV.

V závěru sjezdu, přijali delegáti Prohlášení delegátů 4. sjezdu OS ECHO na podporu ČMKOS pro jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Prohlášení delegátů 4. sjezdu OS ECHO k dopadům konsolidačního balíčku vlády ČR na zaměstnance a jejich rodiny.

Vedení OS ECHO