• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

OS ECHO poskytne finanční podporu svým členům postižených živelnou událostí v oblastí jižní Moravy

Předsednictvo OS ECHO operativně schválilo, na základě předloženého návrhu vedení OS ECHO, poskytnutí sociální výpomoci v mimořádně závažných případech, z Podpůrného fondu OS ECHO, těm členům OS ECHO, kteří byli zasaženi touto živelnou událostí v oblastí jižní Moravy, kde se přehnala větrná bouře s deštěm a krupobitím i tornádem o síle 3. až 4. stupně, s odhadovanou rychlostí kolem 300 km/h., až do výše 80.000,- Kč.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO – sekce eneregtická