• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

industriall Europe kampaň „Dobrá průmyslová pracovní místa TEĎ“

Brusel, 21/11/2023

Dobrá průmyslová pracovní místa TEĎ

IndustriAll Europe zahajuje výzvu k akci, která vyzývá politiky, aby upřednostňovali dobrá průmyslová pracovní místa tváří v tvář bezprecedentním výzvám pro průmysl

IndustriAll Europe dnes zahajuje svou výzvu k akci (Call to Action), v níž vyzývá politiky, aby přijali silný politický rámec, který staví dobrá průmyslová pracovní místa do popředí průmyslové transformace. Evropský průmysl a pracovníci se potýkají s řadou krizí: přetrvávajícími dopady pandemie, narušením dodavatelských řetězců, geopolitickým napětím a energetickou krizí a krizí životních nákladů. Vzestup krajní pravice je hluboce znepokojující.

Pracovníci se obávají o svá zaměstnání, platy a pracovní podmínky a vidí, jak se jejich podíl na ekonomických výnosech snižuje, jak zisky rostou. Síly digitalizace, dekarbonizace a globálního ekonomického napětí představují velké výzvy. I když je řešení změny klimatu nezbytné, pracovníci potřebují větší podporu, aby zvládli masivní změny a přizpůsobili se novým pracovním místům.

V této souvislosti industriAll Europe vyzývá k proaktivnímu evropskému průmyslovému plánu založenému na investicích, solidaritě, vytváření kvalitních pracovních míst a inovacích – v souladu s našimi závazky v oblasti klimatu.

Navrhli jsme osm klíčových řešení, jak tuto vizi proměnit v hmatatelnou realitu:

 1. Respektování práv pracujících a odborů
 2. Kompas dobrých pracovních míst: Vedení politik se zaměřením na podporu dobrých pracovních míst v průmyslu (která jsou dobře placená, bezpečná a udržitelná).
 3. Školení pro jistotu zaměstnání
 4. Průmyslová investiční agenda: Zavedení skutečné agendy průmyslových investic pro všechny regiony, bez bianco šeků.
 5. Právo na energie: Zajištění práva na energii pro všechny, doma i na pracovišti.
 6. Rovné podmínky na mezinárodní úrovni: Vytvoření globální spravedlivé hospodářské soutěže založené na dobrých pracovních místech v celém dodavatelském řetězci.
 7. Soudržnost politik: Zajištění soudržnosti politik pro dekarbonizaci a oběhové hospodářství bez obětování průmyslové síly.
 8. Nic o nás, bez nás! – zapojení pracovníků do rozhodovacích procesů.

Společné úřadující generální tajemnice Judith Kirton-Darling a Isabelle Barthès při zahájení kampaně zopakovaly:

„Politici musí naléhavě reagovat na legitimní obavy pracovní síly z deindustrializace, ziskuchtivosti a ekonomické nejistoty. Jsme v klíčovém okamžiku. Právě nyní musí evropští lídři zintenzivnit a přijmout výhledový průmyslový investiční plán, který podpoří odolnou, spravedlivou a udržitelnou budoucnost evropského průmyslu a našich pracovních míst. Pokud tak neučiníme, podkope to nejen naši průmyslovou strukturu, ale podkope evropskou soudržnost s katastrofálním potenciálem.

“Nebudeme nečinně přihlížet, když míříme k okraji útesu. Spíše jsme připraveni spolupracovat s politiky a zaměstnavateli, ochotnými utvářet budoucnost, kde jsou dobrá průmyslová pracovní místa hlavním kompasem pro transformační politiky, na kterých jsme všichni závislí.”

Leták digitální verze_Good_industrial_jobs_flyer_digital_CZ_231123

Podklad ke kampani Good industrial jobs campaign aktualizace 13.10.23 – CJ

 

 IndustriAll European Trade Union zastupuje hlas 7 milionů pracujících mužů a žen napříč dodavatelskými řetězci ve výrobě, těžbě a energetice v celé Evropě. Naším cílem je chránit a prosazovat práva zaměstnanců. Naše federace má 200 odborových členských organizací, ve 39 evropských zemích. Naším cílem je být silným hráčem na evropské politické scéně vůči evropským společnostem, evropským průmyslovým odvětvím, sdružením zaměstnavatelů a evropským institucím.