• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Mimořádný výkonný výbor industriAll 17.3.2022

MIMOŘÁDNÝ VÝKONNÝ VÝBOR INDUSTRIALL
Online, 17. března 2022

Členové výkonného výboru poskytli 21 národních zpráv o krizi vyplývající z ruské invaze a války na Ukrajině. Všichni členové výkonného výboru odsuzují brutální agresi a požadují okamžité zastavení útoků na ukrajinské civilisty, dělníky a města.

V těchto národních zprávách byl popsán dopad toku uprchlíků v evropských zemích, počínaje Polskem, kde více než dva miliony uprchlíků překročily hranici PL-UA, do zemí s pouze omezeným počtem civilistů UA, kteří vstupují do země. Byly podány také informace o dopadu na hospodářství, odvětví, společnosti a pracovníky, jakož i na dodávky energie a energetické politiky.

Ačkoli invaze je stará jen tři týdny, ekonomický dopad je již velmi viditelný, s přerušením výroby kvůli přerušení dodavatelských řetězců, úrovní cen energií, která donutila společnosti dočasně zastavit výrobu atd.

Našeklíčovépriority-jakbylorozhodnutonaposlednímkongresuvroce2021-setedynezměnily. Ale okolnosti, kterým čelíme, tyto priority dramaticky změnily. IndustriAll Europe žádá, aby se sledovala realita a jednalo se v úzké spolupráci s přidruženými organizacemi.

Výkonný výbor rozhodl, že industriAll Europe musí i nadále sledovat krizi a působit jako koordinátor a šířit novinky všem přidruženým společnostem.

Závěrem byly učiněny následující body:

 1. IndustriAll Europe podporuje členské organizace, které podnikají kroky ke shromáždění finanční podpory, nabízejí bydlení v odborových nemovitostech a podporují uprchlíky z UA. Odbory musí finančně a logisticky podporovat uprchlíky UA a odbory UA.
 2. IndustriAll Europe bude pozorně sledovat dopady této krize na diskusi o energetických politikách ,zdrojích energie a cenách a zaměří se na rychlost, financování a provádění tohoto procesu.
 3. IndustriAll  Europe bude shromažďovat národní zprávy. Přidružené společnosti jsou žádány, aby pravidelně informovaly sekretariát o jakýchkoli aktualizovaných informacích.
 4. IndustriAll Europe vypracuje jménem výkonného výboru prohlášení ,včetně našich požadavků a úlohy v mírovém procesu , ale také požadavků na příslušných politických úrovních na podporu průmyslu a jeho pracovníků při jejich pronikání touto krizí.
 5. IndustriAll Europe začne poskytnutím on-line monitoru (viz PPT), ve kterém budou pravidelně aktualizovány vnitrostátní, odvětvové a podnikové skutečnosti.
 6. V případě potřeby budou uspořádána nová mimořádná setkání.