• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

industriAll European Trade Union zahajují celoevropskou kampaň za vyšší mzdy

Dne 3.10.2022 odborové svazy ve výrobě, těžbě a energetice pod záštitou industriAll European Trade Union zahajují celoevropskou kampaň za vyšší mzdy a stabilní kupní sílu.

V době, kdy Evropa čelí plnohodnotné hospodářské a sociální krizi, odbory se brání! Na celém kontinentu mobilizují a zapojují se do jednání s cílem řešit rostoucí krizi životních nákladů, která se dotýká nás všech. Svou evropskou kampaní podporujeme národní kampaně a jednání našich členských organizací. Ukazujeme, že odbory stojí v této důležité bitvě bok po boku, a to i přes hranice států.

Kampaň bude probíhat od 3. října do 29. listopadu. Během tohoto období budeme podporovat aktivity našich přidružených společností na národní úrovni. Spustíme kampaň na sociálních sítích a uspořádáme tematické akční týdny, abychom podrobněji sdělili naše požadavky. Budeme spolupracovat se zaměstnavateli, tvůrci politik a orgány EU.

Máme klíčová sdělení pro zaměstnavatele a politiky:

 • Zaměstnanci potřebují zvýšení platů a velké podniky si to mohou dovolit!
  Inflace není řízena mzdami!
 • Pracující potřebují stabilní kupní sílu a protikrizová opatření, ne úsporná opatření!

Máme klíčové požadavky na ukončení krize životních nákladů:

 • Zvýšení platů, které zaručuje slušnou životní úroveň
 • Spravedlivé daně pro společnosti a bohaté
 • Podpora pracovníků postižených krizí životních nákladů
 • Finanční podpora pro společnosti, které se potýkají s náklady na energii, se zárukami na záchranu pracovních míst a zvýšení mezd
 • Odvětvové vyjednávání, aby pracovníci mohli získat lepší mzd

Isabelle Barthès, zástupkyně generálního tajemníka industriAll Europe:

„Zaměstnavatelé musí dostát své odpovědnosti a musí zasáhnout i veřejné orgány, protože firmy a domácnosti začínají podléhat krizi cen energií. Vyzýváme vlády, aby urychleně koordinovaly své úsilí na úrovni EU a přijaly opatření na ochranu pracovních míst a pracovníků před prudce rostoucími cenami.“

 

Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe:

„Stojíme-li jednotní na národní a evropské úrovni, můžeme to udělat. Je inspirující vidět, jak odbory vedou akci, mobilizují dělníky a organizují protesty. Nenecháme to na populistech.

„Budeme-li stát jednotně, budeme úspěšní při získávání vyšších mezd, získávání podpůrných mechanismů pro pracovníky postižené krizí, dosažení spravedlivého zdanění, řešení cen energií a mnoho dalšího.“

 

Zpracovala:

Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní úsek