• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

IndustriAll kampaň „Together at Work“ zahájení

colour_logo_Organising_Together_at_ Work

Kampaň IndustriAll ke kolektivnímu vyjednávání

Kampaň byla oficiálně zahájena v Bruselu dne 26. září 2019.

Posílení kolektivního vyjednávání je klíčovou součástí boje za vyšší plat a lepší pracovní podmínky. Během uplynulých desetiletí bylo kolektivní vyjednávání v celé Evropě narušeno. Po krizi, která započala v roce 2008, bylo kolektivní vyjednávání vědomě napadeno jak národními vládami, tak evropskými institucemi jako prostředek pro snížení mezd a obnovení ziskovosti.

O čem je kampaň?

Hlavním cílem této kampaně je demonstrovat pozitivní dopad kolektivního vyjednávání, podporovaného silnými odborovými svazy, na zajištění lepšího života pracujících.

Hlavními cíli kampaně budou samotní zaměstnanci, sekundární cílovou skupinou zaměstnavatelé a politici.

V rámci evropské kampaně „Společně v práci“ chceme propagovat výhody kolektivního vyjednávání po celé Evropě pro pracovníky, ale také pro ekonomiku a společnost jako celek. Chceme také ukázat cestu vpřed a určit opatření nezbytná pro podporu kolektivního vyjednávání.

Odbory samozřejmě musí přijímat více členů, stejně jako budovat moc napříč hranicemi, vyjednávat z pozice síly a jednoty. Zaměstnavatelé však již nemohou odmítnout sedět u vyjednávacího stolu, jak tomu bylo například v některých zemích střední a východní Evropy. Musí na sebe vzít odpovědnost a uznat, že kolektivní vyjednávání může také prospívat firmám a vytvářet rovné podmínky, díky nimž jsou podniky a ekonomiky stabilnější.

Většina materiálů pro kampaň bude zaměřena na pracovníky, ať již obecně, nebo na určité skupiny, jako jsou ženy nebo mladí lidé. Tyto konkrétní skupiny mají zkušenosti s prací, které jsou nesmazatelně spojeny s jednou z těchto skupin: zvýšená nejistota, diskriminace, nerovný plat, vyvažování práce s péči o dítě. Naše kampaň musí přímo s těmito skupinami hovořit pomocí příkladů a příběhů, které jsou pro ně relevantní.

Jedná se o kampaň zaměřenou na budování síly pracovníků a odborových sil na pracovišti. Některé materiály se budou soustřeďovat na zaměstnavatele, zákonodárce i společnost jako celek, ale budou mít podpůrnou roli pro hlavní odkaz. Aby kampaň byla efektivní, měly by přidružené subjekty využívat, přizpůsobovat a šířit materiály pro kampaň mezi svými členy a na pracovištích, která organizují.

Akce zahájení má tři cíle:

 • Představit příběhy pracujících do srdce evropské politiky
 • Zvýšit povědomí nově zvoleného Evropského Parlamentu o potřebě politické podpory kolektivního vyjednávání
 • Podporovat politickou instruktáž jako program opatření na národní a evropské úrovni

Co je poselstvím kampaně?

 • Kolektivní vyjednávání je nezbytné pro zvýšení životní úrovně pracujících a vybudování lepší a spravedlivější společnosti pro všechny.
 • Od krize bylo kolektivní vyjednávání a moc odborů úmyslně narušeno, aby se uskutečnila agenda úsporných opatření. To se musí zvrátit.
 • industriAll a její organizace povedou v příštích sedmi měsících kampaň, která bude zdůrazňovat, jak kolektivní vyjednávání prospívá různým skupinám a vypráví skutečné příběhy těch, kdo mají prospěch

Časový plán kampaně:

 1. září – 13. října – Zahájení kampaně 
 1. října – 15. listopadu – Zaměstnanci

Tento měsíc se zaměřuje na příběhy pracovníků a uvádní pozitivní zprávy o jejich vítězstvích a úspěších prostřednictvím kolektivního vyjednávání. Nabízí příležitost pro organizování nových pracovišť, posílení členství a povědomí o kolektivních smlouvách na organizovaných pracovištích a náboru nových členů.

 1. listopadu – 15. prosince – Zaměstnavatelé

Tento měsíc se bude mírně lišit od zbytku kampaně. Cílem je zvýšit povědomí mezi zaměstnavateli o výhodách, které může kolektivní vyjednávání přinést pro jejich podnikání a společnosti jako celku.

 1. prosince – 3. ledna – Nový rok, nový úděl v práci

Toto dvoutýdenní období je středem kampaně a blížících se svátků, poskytuje příležitost znovu použít některé materiály z posledních tří měsíců a posílit sdílení kampaně.

 1. ledna – 7. února – Mladí pracovníci

Tato mini-kampaň je první, která se bude zabývat specifickými problémy, kterým čelí konkrétní demografie pracovníků. Mladší pracovníci čelí zvláštním výzvám, v neposlední řadě i oni s větší pravděpodobností budou mít nejistou smlouvu.

 1. února – 8. března – Ženy zaměstnankyně

Měsíc, který upozorňuje na konkrétní výzvy, kterým čelí zaměstnankyně, a výhody systému kolektivního vyjednávání pro ženy. Časově se shoduje s Mezinárodním dnem žen. Kolektivní vyjednávání je nejlepší zárukou rovnosti, nejen v přístupu k zaměstnanosti, ale také během rozvoje kariéry žen.

 1. března – 31. března – Evropský akční týden

Tento měsíc bude vyvrcholením kampaně. Na konci března proběhnou různé akce po celé Evropě. V Bruselu proběhne akce, přidružené subjekty se vybízejí k pořádání akcí ve své vlastní zemi. Mohly by mít několik podob: demonstrace, shromáždění na pracovišti, nábory, shromáždění atd.

 

636252061116974464_logo_blue        

 

logo_2