• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

EPSU – spolupracujeme

EPSU je Evropská federace odborových svazů veřejných služeb. Je to největší federace EOK (Evropská Odborová Konfederace) s více než 8 milióny pracovníků ve veřejných služeb z více 265 odborových svazů; EPSU organizuje pracovníky v oblasti energetiky, vodního a odpadového hospodářství, zdravotnictví a sociálních služeb, místní a národní správy, ve všech evropských zemích, včetně východních sousedů EU.

Předsedkyní byla na posledním sjezdu, který se konal 9.5.2014 zvolena: Annelie Nordström, Kommunal ze Švédska. Místopředsedové jsou: Dave Prentis, Unison, Velká Británie Françoise Geng, CGT Santé Action Sociale Francie, Isolde Kunkel-Weber, ver.di, Německo a Michail Kuzmenko, HWURF, Rusko. Generálním tajemníkem EPSU byl zvolen Jan Willem Goudriaan.

Více informací najdete na http://epsu.org/